I eliminacja do Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych oraz Puchar Śląska Dzieci.

Wydarzenia » I eliminacja do Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych oraz Puchar Śląska Dzieci.

Wyniki:

Juniorzy:

Jarco Olga - III miejsce w konkurencji walk indywidulnaych do - 55 kg

Stopka Aleksander -  III miejsce w konkurencji walk indywidualnych do - 68 kg oraz miejsce V-VIII w układach stopni uczniowskich  

Karelus Michał - II miejsce w konkurencji walk indywidualnych do - 75 kg

Juniorzy młodsi:

Andruszkiewicz Weronika - III miejsce w konkurencji układów indywidualnych stopni uczniowskich oraz III miejsce w konkurencji walk indywidualnych do - 50 kg

Jarco Anna - III miejsce w konkurencji walk indywidualnych + 60 kg

Wolny Sonia - II miejsce w konkurencji technik specjalnych oraz II miejsce w konurencji układów formalnych stopni uczniowskich 

Slian Mateusz - I miejsce w konkurencji układów indywidualnych 1 kup - I dan oraz I miejsce w konkurencji walk indywidualnych do - 64 kg

Młodzicy:

Szecówka Milena - I miejsce w konkurencji układów indywidualnych stopni uczniowskich 5 kup i pow., I miejsce w konurencji walk indywidualnych - 48 kg oraz II miejsce w konkurecji technik specjalnych

Jarco Adam - miejsce V-VIII w konkurencji układów stopni uczniowskich 7-6 kup

Wolny Iwo - II miejsce w konurencji układów indywidualnych stopni uczniowksi 7-6 kup

Zalewski Jan - II miejsce w konkurencji walk indywidualnych do - 54 kg oraz III miejsce w konkurencji technik spejcalnych