Klub Sportowy Dragon

Na początku września 1993 r. w Janowie pod okiem młodego szkoleniowca Jacka Wąchały (I Dan) powstaje sekcja Taekwon-do. Powstała sekcja była filią klubu sportowego "Best" w której pierwszym trenerem i zarazem prezesem był Cezary Kowalczyk, a Jacek Wąchała był jego asystentem. Powstała sekcja w Janowie była pierwszą samodzielną grupą prowadzoną przez trenera Wąchałe. Podczas pierwszych zajęć w rodzinnej miejscowości Jacka Wąchały okazuje się, iż zainteresowanie taką zajęć ruchowych jest bardzo duże. Z kolejnymi treningami ćwiczących przybywa i po upływie miesiąca może dwóch osiąga liczbę 60 osób. Po rocznej działalności sekcji w Janowie trener Wąchała postanawia rozwinąć działalność. Jako kierunek ekspansji Taekwon-do Jacek Wąchała wybiera podczęstochowską miejscowość Olsztyn. I już od września 1994 r. grupa w Olsztynie rozpoczyna treningi.

Podobnie jak w Janowie tak i w Olsztynie rozpoczynała liczna grupa ćwiczących, co było wielkim sukcesem, gdyż miejscowość te liczą około 3-5 tysięcy mieszkańców. Niesiony sukcesami szkoleniowymi w grupach w Janowie i w Olsztynie trener rozpoczyna rozszerzanie działalności Taekwon-do w województwie częstochowskim. Dzięki czemu powstają dwie kolejne sekcje Taekwon-do prowadzone przez trenera Wąchałe. Jako pierwsza powstaje sekcja w Koniecpolu w 1996 r., a następnie we wrześniu 1997 roku powstaje sekcja w Częstochowie.

Przez kilka lat początkowego działania pod sztandarem Klubu Sportowego "Best" trener Wąchała postanawia przekształcić istniejące sekcje kierowane przez niego w samodzielny klub sportowy. I tak pod wpływem działania trenera Jacka Wąchały w 1997 roku powstaje samodzielny Klub Sportowy Dragon z siedzibą w Janowie.

Kolejne lata pracy trenerskiej Jacka Wąchały doprowadza do rozszerzania kadry trenerskiej klubu sportowego Dragon. Uprawnienia instruktorskie uzyskał Marcin Szecówka, Zdzisław Synoradzki, Artur Osuchowski, Marcin Surowiec. Uzyskane uprawnienia instruktorskie tych osób przyczyniło się do rozbudowy sieci sekcji klubu. I tak Marcin Szecówka otwiera swoją sekcje w 2006 roku w Bielsku Białej, Marcin Surowiec rozpoczyna prowadzenie grupy w Kętach, Zdzisław Synoradzki otwiera sekcje w Zrębicach, a Artur Osuchowski otwiera sekcje w Mstowie. Kolejne lata przyczyniają się do rozwoju wszystkich sekcji K.S. "Dragon" i wygenerowania się następnych osób, które starają się o uzyskanie uprawnień instruktorskich i trenerskich.

Zawodnicy prowadzeni przez sztab szkoleniowy klubu, co roku odnoszą sukcesy sportowe w rywalizacji na arenie makroregionu śląskiego, ogólnopolskim oraz międzynarodowej. Wzrost wyszkolenia technicznego adeptów sekcji Taekwon-do w Dragonie owocuje uzyskiwaniem przez ćwiczących stopni mistrzowskich (czarnych pasów).

 

Trenerzy Klubu Sportowego Dragon

Jacek Wąchała VI Dan

Zdzisław Synoradzki IV Dan

Marcin Szecówka III Dan

Marcin Surowiec I Dan

Rafał Zjawiński I Dan