Materiały szkoleniowe

Książeczka pt. "Początek drogi w Taekwon-do"

Część I: 10 Gup - 9 Gup.

Cena: 25 zł

[ Format: A4, Stron: 29, Wiedza teoretyczna Taekwon-do z zakresu wymagań egzaminacyjnych na Biały pas i Biały pas z żółtą belką (10 gup i 9 gup). ] 

Niniejsze opracowanie ma na celu pomóc wszystkim zainteresowanym Taekwon-do w pełniejszym poznaniu Koreańskiej Sztuki Walki. Podczas sprawdzianów na kolejne stopnie zaawansowania (pasy) jednym z formalnych wymogów jest orientacja w podstawowych zagadnieniach teoretycznych. Zebrane treści mają na celu uzupełnienie wiedzy przekazywanej przez szkoleniowców podczas zajęć praktycznych.