Taekwon-do

 Założyciel Taekwon-do Gen. Choi Hong Hi.

 

 

 

 

 

--- 

Co to jest Taekwon-do?

Taekwon-do to perfekcyjna sztuka samoobrony powstała w Korei w 1955 r.

Wymyślona i naukowo opracowana przez gen. Choi Hong Hi. Ojczyzną TaeKwon-Do jest Korea.

Taekwon-do oznacza:

TAE – skakanie i loty w powietrzu, kopnięcia i gwałtowne uderzenia nogami.

KWON – ciosy, uderzenia, niszczenie ręką lub pięścią.

DO – drogę, sposób postępowania, sztukę, filozofię. 

W Taekwon-Do jest 3200 technik,  w tym 2000 to techniki ręczne a 1200 nożne.  

Skrót I. T. F. oznacza: INTERNATIONAL TAEKWON-DO FEDERATION (Międzynarodowa Federacja TaeKwon-Do).

Trening Taekwon-Do obejmuje ćwiczenia ogólnorozwojowe, naukę technik podstawowych, form ruchowych zwanych układami, samoobrony, walki oraz utwardzanie powierzchni atakujących i blokujących.

Taekwon-Do to piękno, perfekcja ruchu, dynamiczne kopnięcia, samoobrona i walka.

---

Dlaczego warto trenować Taekwon-do?

Taekwon-do łączy w sobie korzyści zdrowotne, płynące z wieloletniego nieprzerwanego treningu, oraz praktyczne, wynikające ze zdolności obrony przed zagrożeniem. 

Specyfiką Taekwon-do jest nastawienie na wyrobienie równoważnej zdolności posługiwania się w walce uderzeniami rękami i nogami w obronie oraz ataku. Uwidacznia się to w bogactwie i doskonałości technik zarówno ręcznych jak i nożnych.

Taekwon-do stanowi bardzo dobrą formę spędzania wolnego czasu i aktywności sportowej.

---

Co daje trening Taekwon-do?

- Wzrost sprawności fizycznej, ruchowej (gibkości).
- Rozwinięcie reakcji i szybkości kinetycznej.
- Poprawna sylwetka i duża wytrzymałość  szybkościowo-siłowa.
- Wzrost samoakceptacji i pewności siebie
- Zredukowanie zachowań agresywnych względem otoczenia, samego siebie, a w szczególności innych ludzi.
- Podniesienie samodyscypliny, samokontroli, wytrwałości i systematyki osobistej.
- Szacunek dla człowieka i rozwój kultury osobistej.
- Rozwinięcie odwagi, męstwa, niezłomnego ducha.
- Pokonanie swoich słabości i lęków.
- Rozwinięcie umiejętności działania w grupie i współzawodnictwa.
- Rozwój serdeczności i komunikacji międzyludzkiej.

Taekwon-do konkretyzuje pięć fundamentalnych zasad:
- uprzejmość, uczciwość, wytrzymałość, samokontrola, nieposkromiony duch.